Lösningar

Har ni identifierat en möjlig effektivisering eller ett problem med informationshantering i er verksamhet gör ni klokt i att kontakta oss. Utifrån era specifika önskemål kommer vi med förslag på förbättringar som passar ihop med er befintliga IT-miljö, befintliga system och befintliga processer. Vi sätter oss in i hur era processer ser ut och hur ni arbetar, för att med den kunskapen kunna identifiera punkter att förenkla, förbättra eller effektivisera.

Utifrån vårt förslag tar vi ett helhetsansvar genom att vi levererar en lösning där vi tillhandahåller nödvändig kompetens, resurser, verktyg samt support och underhåll.

Vi har här sammanställt några vanliga möjligheter till att effektivisera. Vi har fokuserat på exempel som bygger på redan befintliga investeringar och som ofta handlar om begränsade investeringar med snabb payback.

Databaslösningar

Grundtanken är att man ska försöka utnyttja de befintliga system som redan finns i verksamheten. Det är dock inte alltid möjligt och inte alltid heller så klokt. Att göra anpassningar i system som t.ex. affärssystem kan bli mycket dyrt och ett hinder när man nästa gång ska uppgradera det aktuella systemet. Då återstår att införa ett ny databas, endera fristående eller integrerat med ett annat system.

Nya system

Ibland är standardsystemen så stora och tungrodda eller så komplicerade att det finns behov av att ha ett snabbare sätt att utföra en uppgift. Då kan det vara bättre att utveckla ett nytt program som gör exakt det man vill ha gjort på ett snabbare och enklare sätt. Det går ofta att göra stora tidsbesparingar och kvalitetshöjningar på detta sätt.

Automatiseringar i Microsoft Office

Internt och externt förekommer kontinuerligt skriftlig kommunikation via dokument skapade i Word, Excel mm. En del av denna kommunikation är standardiserad och kan automatiseras. Här finns det stora möjligheter till tidsvinster och kvalitetssäkring genom att automatisera generering av dessa dokument. Exempel är offerter, underlag, avtal och specifikationer.

Uppföljning

Ett av de absolut vanligaste önskemålen är att kunna få bättre insyn i en affärsprocess. Man vill kunna följa upp nyckeltal och utfall och uppfatta signalerna i verksamheten. Man kan jobba med rapportverktyg, exporter till Excel eller specialprogram för olika typer av uppföljningar.

Automatisering av flöden genom mobila lösningar

Med mobila enheter går det att automatisera flöden samt flytta ut hantering av processer närmare källan. Exempel är godsmottagning, produktionsuppföljning och lagerhantering.