Om Sekonden

Ett företag att lita på!

Vi arbetar inom två områden:

- Vi hjälper till att effektivisera affärsprocesser genom att utveckla kundspecifika lösningar för informationshantering. Lösningarna nyttjar ofta befintliga processer och kopplas mot befintliga system.

- Vi erbjuder konsulttjänster där vi bistår med kompetent personal som deltar i utvecklingsprojekt som drivs av er. Våra konsulter kan antingen delta på plats hos er eller arbeta från vårt eget kontor.

Vi satsar på kvalitet och långsiktiga relationer

Sedan Sekonden startades 1994 har vi haft inställningen att det är viktigt med kvalitet och leveransförmåga för att kunna behålla kunder och utveckla långsiktiga relationer. Kundnöjdhet är av största vikt för att kunna uppnå detta, och därför är vi väldigt måna om att våra kunder ska trivas både med våra konsulter och med Sekonden som företag.

Kunder

Sekondens kunder är både större världsledande industriföretag och mindre teknikintensiva kunskaps- och utvecklingsföretag. Här är några av de kunder vi har förmånen att arbeta med:

- Alfa Laval
- Boxholm Stål
- Motala Verkstad
- Rolls Royce
- Siemens
- Pålplintar
- Statens Geotekniska Institut

AAA Ranking

Sekonden har tilldelats AAA-ranking av Dun & Bradstreet för högsta kreditvärdighet. Detta är en exklusiv utmärkelse som bara innehas av knappt 5 % av alla Sveriges företag. Som kund ger det Er en signal om att Sekonden är en stabil leverantör som det går att göra långsiktiga affärer med.