Support

Hjälp när det behövs!

Till de lösningar vi levererar rekommenderar vi våra kunder att teckna ett underhållsavtal. På så sätt är ni som kund garanterad snabb hjälp om problem uppstår även efter det första garantiåret.

Vid tecknande av underhållsavtal åtar vi oss att:

-skapa och underhålla en miljö som motsvarar er miljö avseende versioner, språk och inställningar för att snabbt kunna felsöka.

-tillhandahålla utvecklingsverktyg och komponenter så att problemlösning och vidareutveckling kan ske.

-gemensamt med er ordna med möjligheten att sköta support och underhåll per distans.

-se till att vi har kompetens, resurser och verktyg att ge support och utveckla er skräddarsydda lösning.

-starta felsökning inom de servicenivåer vi kommer överens om.

Fördelar

Ett underhållsavtal garanterar och ger er som kund trygghet att ni får hjälp utifrån ert behov. För oss som leverantör ger det möjlighet att planera så att vi lever upp till ert behov.