Tjänster

Räcker tiden och resurserna inte till? Då kan det vara en god idé att anlita kompetens och resurser utifrån! Sekonden erbjuder konsulter med hög kompetens och lång erfarenhet inom systemutveckling, integration, support och projektledning.

Systemutveckling

Våra professionella konsulter har expertkunskaper inom bland annat

Microsofts tekniker

- Microsoft Visual Studio
- Microsoft Office / Microsoft Office Systems / VBA
- Microsoft SQL Server
- Microsoft Exchange
- Microsoft SharePoint
- C#
- ASP.NET

Embarcadero Technologies

- Embarcadero Delphi

Integration

Integration är ett naturligt inslag i nästan alla IT-projekt. Våra kunder ser behov av att utföra uppgifter som inte stöds av befintliga system, och vi kan utveckla program som integrerar med de befintliga systemen och utför det som behöver göras.
Vi har erfarenheter av integration mot

- Databaser (Micrsoft SQL Server, Oracle, IBM DB2)
- Meddelandesystem (Notes, Microsoft Exhange)
- Affärssystem (t.ex. IFS, Movex, SAP, SPCS)

- COMOS (Bred kompetens om databasens design, ex. plugin i klientdelen och integration direkt mot databasen, även konfigurering)
- Primavera (Bred kompetens om databasens design. Vi har gjort flera stora sidosystem, t.ex. webbaserad resurshantering med geografisk kartfunktion)

Projektledning

För att ett projekt ska nå uppställda mål inom givna ramar krävs en väl fungerande projektledning. Sekonden har sedan starten genomfört många projekt, både mindre och större, och vi har erfarenhet av hur olika typer av projekt bör drivas.

Support

Vi erbjuder naturligtvis både andra och tredje linjens support inom ovanstående kunskapsområden.